Profielpagina van Annemarie Köhne

Wat wordt precies behandeld in geestelijke gezondheidszorg?

Het probleem

We werken binnen een DSM-opvatting van psychisch lijden met ‘hyperprecieze constructies’ die geformuleerd zijn vanuit een bio-medisch lineair paradigma. Hierin wordt psychisch lijden opgevat als een set symptomen waarbij een onderliggende ziekte-entiteit verondersteld wordt die behandeld kan worden met een bijbehorend protocol. Dit denkkader sluit niet aan bij de menselijke geest in haar complexiteit, in haar gecontextualiseerd-zijn en in haar emergentie. We denken, kijken en handelen met een reductionistisch en essentialistisch model in het hoofd dat zorgt voor een gesloten methodologie in onderzoek en praktijk. 90% van de RCT’s die de zorgpraktijk sturen zijn gebaseerd op DSM-definities van psychisch lijden.

Het alternatief

De leidende vraag in mijn werk is wat de ontologie van psychisch lijden is. Oftewel: wat is een psychische stoornis voor iets? Ik benader deze vraag zowel op theoretisch-filosofische wijze als op empirische wijze. Hierbij maak ik gebruik van kwalitatief onderzoek. Het mooie van kwalitatief onderzoek is dat je heel exploratief te werk kan gaan. Zaken die onder water lijken te bestaan en waar nog geen woorden aan gegeven zijn, kunnen met deze onderzoeksmethode zichtbaar worden. Het is zo veel mogelijk bottom-up en zo min mogelijk reductionistisch.

Annemarie’s bijdrage

Middels interviews bevraag ik clinici en mensen met ervaringskennis over wat psychisch lijden voor hen is, de DSM, herstel en wat behandeling goed maakt. Hierbij maak ik gebruik van Thematische Analyse [crosslink]. Ook onderzoek ik samen met Nienke van Sambeek [crosslink] of narratieve diagnostische methoden onze diagnostische praktijk kunnen aanvullen of verrijken. In dit onderzoek gebruiken we Thematische Analyse [crosslink] en Narratieve Analyse [crosslink].

Heeft u vragen of wilt u ideeën opdoen? Neem contact op met Annemarie Köhne over de volgende onderwerpen:

  • Psychologische specialistische zorg (GZ-Psycholoog in opleiding tot specialist)
  • Classificatiesystemen & diagnostische concepten
  • Wetenschapsfilosofie
  • Ontologie
  • Thematische analyse