Bevlogen onderzoekers die het anders willen doen

Klinisch opgeleide professionals die zien dat het narratieve karakter van de praktijk in ‘de evidence-base’ niet of nauwelijks terugkomt

                                  De observatie dat buiten de psychologie een rijkdom aan kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt wordt en ver ontwikkeld is

Dat zijn drie ervaringen die ons, een groep wetenschappers met klinische ervaring en interesse, bijeen bracht. Samen kwamen we in actie om kwalitatief onderzoek te leren, te verdiepen, en te verspreiden voor een kwalitatieve evidence-base voor de GGZ.

De missie van KOG

Het KOG is een collectief van kritische denkers, betrokken zorgverleners, enthousiaste onderzoekers, ervaringsdeskundige betekenismakers en gepassioneerde wetenschapsvernieuwers. Onze missie is om iedereen met een verlangen, voornemen of actie om kwalitatief onderzoek te doen voor en in de GGZ op weg te helpen.

Het KOG doet dat via drie pijlers:

 • LEREN:
  KOG biedt vrij toegankelijke kennisoverdracht via de website. We verzorgen navigatie in de literatuur en training en data-sessies voor studenten en professionals.
 • VERDIEPEN:
  KOG organiseert seminars met gastsprekers die kwalitatieve methodologie vanuit hun eigen onderzoek toelichten. We delen inspirerende voorbeelden die tot denken aanzetten.
 • VERBINDEN:
  KOG biedt een platform waar leden zich kunnen verbinden in collectieven, waar zij co-auteurs kunnen opzoeken en op de hoogte blijven van lopende onderzoekslijnen in de GGZ.

Via deze pijlers faciliteert KOG een kennisnetwerk voor kwalitatief onderzoek in de GGZ. Hiermee bieden we een antwoord op de steeds luider klinkende roep om het sterk kwantitatief georiënteerde psychologische veld te verdiepen en verbreden. Dat antwoord is niet alleen roepen vanaf de zijlijn. Verandering krijg je niet, verandering moet je doen. Geen eilandjes meer, maar samen in actie voor een evidence-base die bij de GGZ past.

Hoe KOG ontstond

In 2018 kwamen we informeel samen als leesgroep rondom een student die kwalitatief onderzoek wilde doen naar psychoanalytische psychotherapie. Bruisend van energie rolden we naar buiten, verheugd over de aansluiting die we bij elkaar vonden in het kritisch en constructief denken over GGZ, mentaal welbevinden en de vormende kracht van woorden. We vormden ons als ‘kwalitatief kartel’, en groeiden al gauw uit onze voegen.

Enerzijds kwamen we samen om onze studenten te begeleiden in kwalitatief onderzoek voor hun masterscripties. In de Nederlandse curricula wordt kwalitatief onderzoek zelden onderwezen en nergens geaccepteerd voor afstuderen in klinische psychologie, dus bundelden we krachten om onze studenten wel onderwijs te geven en samen de horde van examencommissies te nemen.

Anderzijds vertelden we elkaar over onze eigen onderzoeken, onze routes in de methodologische literatuur, hindernissen en mogelijkheden in het interpreteren, uitschrijven en publiceren van kwalitatief onderzoek. We lazen samen, we vormden kleine teams voor team-based coding, en wervelden regelmatig uit in onze kritisch-filosofische reflecties op de praktijk. We merkten óók op dat we als kwantitatief geschoolde wetenschappers die de denkslag naar het kwalitatieve onderzoeksparadigma maken allemaal in dezelfde valkuilen trapten. En we realiseerden ons dat onze ervaring een opstap zou kunnen zijn voor andere onderzoekers die op zoek zijn naar de verhalen in en over de GGZ.

Al deze kennis en kunde, geleerd, gelezen en ervaren, dragen we al jaren informeel uit. Positieve enthousiaste reacties sterkten ons om van ons informele kwalitatief kartel een orgaan te maken dat niet alleen onszelf, maar ook andere onderzoekers op weg kan helpen. Zo werd het ‘Kwalitatief Onderzoekscollectief GGZ’ geboren. Door KOG op te richten als vereniging kunnen we gaan uitwaaieren, en echt samen de beweging naar een kwalitatieve evidence-base vormgeven.

Collectief in actie

Als lid van het Kwalitatief Onderzoekscollectief GGZ verbind je je met een rijk denken, een rijke traditie, en een verrijkende toekomst voor de GGZ. Lid worden helpt niet alleen jou, maar vooral de GGZ die nood heeft aan verdieping en verbijzondering. Aansluiten betekent het ondersteunen van de beweging naar een evenwichtige evidence-base. Dus doe mee! 

Op deze website presenteren we wat we als collectief verzamelen:

 • Praktische informatie en uitleg van methoden, om direct van start te kunnen met kwalitatief onderzoek in de GGZ.
 • Adviezen en achtergrondartikelen om de kwaliteit van kwalitatief onderzoek te vergroten.
 • Een platform voor uitwisseling tussen onderzoekers, ervaringsdeskundigen, behandelaars en andere geïnteresseerden in de kwalitatieve GGZ.
 • Advisering en ondersteuning vanuit de ruime en gevarieerde expertise binnen het collectief.