Profielpagina van Femke Truijens

Welke gelaagde betekenissen gaan schuil achter vinkjes op vragenlijsten?

Het probleem

In GGZ en klinisch onderzoek wordt veel gemeten: mensen wordt gevraagd hun ervaringen te becijferen op gevalideerde zelfrapportage vragenlijsten. Validering wordt vaak gezien als garantie dat de cijfers eenduidig geïnterpreteerd en vergeleken kunnen worden. Variatie wordt uitgemiddeld, uitschieters worden weggepoetst als ruis of error. Maar is dat wel terecht?

Het alternatief

Numbers are words too! In deze onderzoekslijn worden cijfers gezien als onderdeel van persoonlijke verhalen: om te scoren vertalen mensen hun persoonlijke ervaringen in cijfers, en dat doen ze doorgaans niet precies op dezelfde (of verwachte) manier. Door meaning making processen in scoring te onderzoeken, geven we mensen een echte stem in klinisch onderzoek, en voorkomen we dat belangrijke informatie als ‘error’ verdwijnt.

Femkes bijdrage

 In deze onderzoekslijn onderzoek ik hoe mensen verhalen vertalen in scores, en hoe wetenschappers met die ‘data’ omgaan.  Ik werk op drie onderzoekslijnen:

 • Meaning-making processes: mixed method onderzoek naar scoring en scores als onderdeel van een klinisch narratief. Ik maak gebruik van “Thinking Aloud” en interviewtechnieken.
 • Response Shifts: als mensen door therapie te volgen de items op vragenlijsten anders gaan interpreteren is sprake van een response shift. Ik onderzoek of response shifts mogelijkheid bieden voor een narratieve vorm van uitkomst-assessment.
 • Validiteit: Door de voorgaande onderzoekslijnen te combineren, werk ik aan een kader voor ‘validiteit in actie’ dat helder en bruikbaar is in de klinische praktijk.

Heeft u vragen of wilt u ideeën opdoen? Neem contact op met Femke Truijens over de volgende onderwerpen:

 • Thematische Analyse
 • Interpretative Phenomenological Analysis
 • Grounded Theory
 • Mixed Methods 
 • Psychotherapy Research
 • (multiple) case study research
 • Wetenschapsfilosofie (Epistemologie, Hermeneutiek)
 • Validiteitstheorie
 • Measurement reactivity en Performativiteit
 • Routine Outcome Measurement