Wij zijn een collectief van kritische denkers, enthousiaste onderzoekers, ervaringsdeskundige betekenismakers, gepassioneerde wetenschapsvernieuwers, activistische cultuurhervormers en zorgvuldig explorerende verkenners van menselijke ervaringen in complexe sociale systemen.

Door samen op te trekken in leren, denken over en uitvoeren van kwalitatief onderzoek, stimuleren wij een kwalitatieve beweging in de GGZ.