Profielpagina van Lisa Wijsen

Hoe beïnvloeden waarden van onderzoekers de constructie van psychometrische instrumenten?

Het probleem

Binnen de gedragswetenschappen, is de psychometrie een van de meest kwantitatief-georiënteerde disciplines, waarin statistische en wiskundige modellen de boventoon voeren. Toch zijn er  in dit vakgebied veel (historische) voorbeelden waaruit blijkt dat de normatieve ideeën en visies van psychometrici zelf wel degelijk invloed uitoefenen op psychometrisch onderzoek. In mijn onderzoek ben ik benieuwd naar deze ideeën en gedachten van onderzoekers over hun discipline en hoe menselijke normen en waarden doorsijpelen in psychometrisch onderzoek.

Het alternatief

De psychometrie is nauw verbonden met onze samenleving: het meten van psychologische eigenschappen is immers iets wat in verschillende sectoren aan de lopende band gebeurt. Psychometrisch onderzoek en de toekomst zijn daarom niet alleen afhankelijk van de ontwikkelingen binnen het onderzoeksgebied, maar ook van het maatschappelijk idee over het doel van psychometrisch testen en het beeld van de mens als een organisme dat meetbaar is. Het analyseren van de psychometrie als een wetenschapsgebied dat in contact staat met mens en maatschappij en wordt beïnvloed door menselijke normen en waarden geeft  een interessanter en informatiever beeld van het vakgebied.

Lisa’s bijdrage

Aan de hand van kwalitatief onderzoek onderzoek ik hoe psychologisch onderzoekers op hun eigen vakgebied reflecteren, zowel op hedendaags onderzoek als op de toekomst van het vakgebied. Daarnaast doe ik wetenschapsfilosofisch onderzoek naar hoe menselijke waarden zichtbaar zijn in psychometrisch onderzoek, zowel in historische voorbeelden als in hedendaags onderzoek.

Heeft u vragen of wilt u ideeën opdoen? Neem contact op met Lisa Wijsen over de volgende onderwerpen:

  • Oral history
  • Wetenschapsfilosofie
  • Kwantitatieve onderzoeksmethodologie
  • Normen en waarden in onderzoek