KOG biedt methodologische advies consultancy meetings en klankborden

KOG adviseert bij evaluatie van innovatieve jeugd-ggz ‘Het Huis’

Innovatieve jeugdzorg bij ‘Het Huis’  evalueren vraagt om inzet van innovatieve onderzoeksmethoden. KOG helpt bij de opzet van het evaluatieprogramma.

‘Het Huis’ voor innovatieve jeugdzorg

Het Huis’ is een innovatieve organisatie die ggz hulp biedt aan gezinnen. Oprichter Carlijn Welten onderzocht wat er nodig is om GGZ beter te laten aansluiten bij de ervaringen, krachtbronnen en behoeften van kinderen en gezinnen. Inspirerende gesprekken die zij over de nieuwe GGZ voerde luister je in de podcast ‘Hoe de GGZ verandert’. Op basis van haar onderzoek ontwierp zij met Niek Hayen ‘Het Huis’, een organisatie voor jeugd-ggz die het helemaal anders doet. Zo werken zij met gezinnen vanuit een herstelvisie, heeft peer support een belangrijke plek en houden ze de DSM buiten de deur. Pointer maakte een inzichtelijke rapportage over ‘Het Huis’.

Evalueren met passende methoden

Maar werkt ‘Het Huis’ ook zoals het bedoeld is? Om dat vast te stellen voert ‘Het Huis’ mixed method onderzoek uit. Kwalitatieve onderzoeksmethoden voeren daarin de boventoon met de inzet van de methode ‘Realist Evaluation’. KOG-ers Annemarie, Marjolijn en Femke begeleiden deze evaluatie die uitgevoerd wordt door Juliet Godthelp. 

‘Het Huis’ als voorbeeld van kwalitatief onderzoek in de GGZ

De evaluatie van ‘Het Huis’ vormt een mooie casus die zichtbaar maakt wat kwalitatieve methoden te bieden hebben bij het evalueren van zorginnovaties. Deze evaluatie loopt tot midden 2024.

Meer weten over de waarde van kwalitatieve methode voor evaluatieonderzoek? Hou de ‘verdiepen hub’ in de gaten of neem contact met ons op.